ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-30 10:18:27 przez Kamil Łabędź

Akapit nr - brak tytułu

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej rzedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich</h1>
<p id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="https://bip.pgk.strzelce.pl/">Biuletyn Informacji Publicznej rzedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich</a>.</p>
<ul>
    <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2020-03-24">2020-03-24</time></li>
    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2021-10-05">2021-10-05</time></li>
</ul>
<h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2>
    <p>Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">zgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>
 

<h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3>
<ul>
<li>Deklarację sporządzono dnia:  <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2023-03-30">2023-03-30</time></li>
<li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad" datetime="2023-03-30">2023-03-30</time></li>
</ul>
    <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p>

<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<ul>
<li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  <span id="a11y-osoba">Kamil Łabędź</span>.</li>
<li>E-mail: <span id="a11y-email"> </span></li>
<li>Telefon: <span id="a11y-telefon">957631080</span></li>
</ul>
<p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p>
<ul>
    <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
    <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>
    <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li>
</ul>
<p>Żądanie musi zawierać:</p>
<ul>
    <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>
    <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>
    <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li>
</ul>
<p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.</p>
<h3>Skargi i odwołania</h3>
<p>Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p>
<ul>
<li>Organ nadzorujący: Prezes Zarządu</li>
<li>Adres: Strzelce Kraj.<br />
ul. Gorzowska 15</li>
<li>E-mail: </li>
<li>Telefon: 957631080</li>
</ul>
<p>Skargę można złożyć również do  <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.</p>
<h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Budynek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się bezpośrednio przy drodze gł&oacute;wnej, jest łatwy do zlokalizowania, wejście do budynku znajduje się na parterze, z poziomu chodnika dzielą je trzy stopnie, nie jest w pełni przystosowany do obsługi os&oacute;b mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu gł&oacute;wnym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Nad wejściem nie ma głośnik&oacute;w systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Dostęp do biur położonych na piętrze wyłącznie przez klatkę schodową, brak windy, przy schodach zamontowane są barierki. Obsługa interesanta może odbywać się na parterze budynku.<br />Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.<br />W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, kontakt za pośrednictwem dedykowanego tłumacza należy zgłaszać z wyprzedzeniem za pomocą podanych sposob&oacute;w komunikacji.</p>
 
 
« powrót do poprzedniej strony