Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Dostawa paliwa do pojazdów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy, wariant 1

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00180262/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-04-27 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-04-27 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2023-04-18 przez

Treść:

Szczegóły informacji
„Dostawa paliwa do pojazdów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich”
Status: ogłoszony
Tryb: Tryb podstawowy, wariant 1
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Finansowanie: środki własne
Nr UZP: 2023/BZP 00180262/01
Termin składania ofert / wniosków: 2023-04-27 10:00:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-04-27 11:00:00