ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 900 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 102/1 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0019 – Sławno gmina Strzelce Krajeńskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa do pojazdów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa do pojazdów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 150.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenach należących lub administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Kraj.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie o zamowieniu (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ - wywoz odpadow (PDF, 3.5 MiB)
 • Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 32.4 KiB)
 • Zalacznik nr 2 do siwz - oswiadczenie o spelnieniu warunkow (DOCX, 20.6 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia Wykonawcy dot. wykluczenia (DOCX, 14.3 KiB)
 • Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz uslug i pojazdow (DOC, 74 KiB)
 • Zalacznik nr 5 do SIWZ - oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej (DOC, 38 KiB)
 • Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wzor umowy (DOCX, 37.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 355 KiB)
 • Informacja z jawnego otwarcia ofert (PDF, 392.2 KiB)
 • Wynik (PDF, 386.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliw płynnych w 2020/2021.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 761.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 117.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 963.2 KiB)
 • Wzór umowy po zmianach (PDF, 1.2 MiB)
 • OPS po zmianach (PDF, 201 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 19.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 442.2 KiB)